Ксантипа, жената на Сократ. Цитати, мисли, значение

Коя е била жената на Сократ Ксантипа? Цитати и мисли на философа за рационализацията на жените. Стратегическата мизогиния като философия. Колко жени е имал Сократ?

Сократ от Атина – основоположник на западната философия и първи от моралната традиция, се оженил за 40 години по-млада от него жена. Историята на този неравен брак е пълна с любопитни моменти.

Любопитни факти за Сократ
Физически качества физически здрав, опитен воин, сражавал се е и е отбранявал Атина
Родители втори син на скулптор и акушерка; по-големият му брат получава наследството
Съчинения не е оставил съчинения – или не е писал, или не са се съхранили до наши дни
Жизнена философия аскетизъм – отказ от блага; ходил е бос и се е обличал в износени дрехи
Поглед към света първи насочва интерес към вътрешността на човека
Смърт осъден е за развращаване на младежи, смъртното наказание е изпълнено с отрова

С какво е известна жената на Сократ?

Тя се казвала Ксантипа. Сократ я „намерил“ на атинския пазар. Девойката гръмко хвалела стоката си, докато най-мъдрият сред гърците (според Делфийския оракул) се разхождал безцелно из тържището.

Сократ завързал разговор с търговката на гърнета. Той я поразил с красноречието си, а тя го възхитила с остроумието си. Оженили се. Младата жена била поласкана от вниманието на знатния гражданин, а и смятала, че той получава много пари от богатите и благородни ученици.

Грешка! Сократ принципно не взимал пари за уроците си. Оказало се, че благородният философ рядко има пари.

Заядлива ли е била наистина? Или муза?

Безплатната дейност на Сократ дълбоко възмутила търговката по душа. Учениците и почитателите се отблагодарявали на учителя си, като му носели храна. Този принцип на разплата вбесявал Ксантипа. Изпадайки в гняв, тя често тъпчела даровете.

Някога Ксантипа впечатлила възрастния философ със своя остроумен език. В брака той станал още по-остър, но сега тя го използвала срещу съпруга си. Жената го ругаела с впечатляващо красноречие – не само вкъщи, но и на обществени места. Тя не виждала в Сократ най-мъдрия атинянин, а глупак, който се отказва от охолен живот.

Името Ксантипа (Xanthippe)

Xanthippe в превод от древногръцки значи рижава кобила. Обикновено го превеждат като рижавокоса.

Характер на жената на Сократ, образ

Ксантипа останала в историята като язвителна и заядлива. Името й станало нарицателно за свадлива жена.

Търговката не била муза на философа, но активизирала по свой начин развитието му. Ницше се е изказвал, че в търсене на спасение от жена си Сократ прекарвал много време в размишления и разговори извън дома, което го усъвършенствало като мислител.

Действителна биография

Историците смятат, че лошият характер на Сократовата съпруга е преекспониран. Един от най-авторитетните източници – „Спомени за Сократ“ на неговия ученик Ксенофонт (ок. 430−355 г пр. н.е.), свидетелства за Ксантипа като любяща, грижовна съпруга и самоотвержена майка.

От Ксенофонт тръгва лошата слава на Ксантипа. В произведението си я нарича най-непоносимата жена на всички времена. Използва я като контрастен характер, за да подчертае изключителната мъдрост на Сократ.

В ораторските и философските школи става модерно да се прави сравнителни характеристики на съпрузите и да се измислят диалози между тях. Тези съчинения увековечават незаслужената характеристика на историческата Ксантипа.

На каква възраст е била Ксантипа?

Сократ се е оженил на около 50-годишна възраст (сватбата се е състояла през 423 г. пр. н. е.). Твърдението, че жена му била 40 години по-млада е пресилено. Предполага се, че философът е срещнал Ксантипа, когато е била около 17 – 18-годишна.

Спал ли е Платон с жената на Сократ?

Платон бил млад, умен, добре образован, поет и спортист. Запознал се със Сократ на поетическо състезание и му станал ученик.

Останало е съмнение, че Платон е бил интимен с Ксантипа. То се поражда от съвместни изображения на Сократ, Платон и Ксантипа и от историята за т. нар. „троен филтър“. Това е правилото на Сократ за преценяване на думите, преди да бъдат изречени.

Историята за правилото накратко: съгражданин на Сократ искал да му каже нещо, което го засяга. Философът му приложил тройна проверка и доказал, че няма смисъл от споделяне на информацията. Така и не научил, че Платон спи с жена му.

Ксантипа за пореден път е използвана като контраст, за да изпъкне Сократ. Няма исторически данни дори за съмнение, че младият Платон се е интересувал от жената на учителя си.

Цитати на Сократ във връзка с жена му

Ксантипа е била неотделима част от битието на Сократ. Тя прониква и в неговите размишления и поучения. Останали са конкретни изказвания. Най-известното подхранва нейния образ на свадлива жена. Сократ намеква, че е станал философ, защото има заядлива жена.

Наистина ли е казал „Ожени се. Ако имаш добра жена…“?

Добрата жена прави мъжа щастлив, лошата го прави философ, гласи цитат на Сократ. Друга редакция казва:

Въпреки всичко се ожени! Ако попаднеш на добра жена, ще си изключение. Ако е лоша – ще станеш философ.

В книгата с афоризми „Симфония на разума“ е дадена трета редакция, която изменя смисъла:

Ти си длъжен да се ожениш и да се насладиш на семейния живот. Всеки иска добра жена, но ако попаднеш на лоша, вредна и винаги злобна, просто бъди философ.

Защо го е казал (евентуално)?

Базирайки се последната редакция, Сократ призовава да се отнасяме философски (с търпение, с разбиране) към трудните неща от живота, като дава пример с лоша жена. Историците смятат, че това е истинският смисъл на изказването му, а не елементарната трактовка.

Колко жени е имал Сократ? Коя е била първата?

Ксантипа е първата и единствената доказана съпруга на Сократ. Той е бил ерген, когато я среща на пазара.

Има откъслечни данни, че по-късно той е взел втора жена – Мирто. Съществуването на Мирто не е доказано. Информацията в античните източници е крайно оскъдна. Според едни автори, Мирто е била женена за философа едновременно с Ксантипа. Други казват, че Сократ е взел Мирто под опека, когато тя е овдовяла и е изпаднала в крайна нужда.

Двуженството на Сократ има реалистична основа. След Пелопонеската война трябвала висока раждаемост.  Богатите граждани на Атина били призовани да вземат и втора жена. Възможно е Мирто да е била наложница или просто да е покровителствана от Сократ.

Разбира се, има анекдоти и за взаимоотношенията между Ксантипа и Мирто. Аристоксен Тарентски описва как двете жени вечно воювали помещду си, но на периоди прекратявали схватките, обединявали се и заедно се нахвърляли на философа.

Защо Сократ се е оженил за Ксантипа? Влюбен ли е бил?

В съчинението си Ксенофонт цитира разговор между Сократ и философа Антисфен. Антисфен го пита защо се е оженил за жена като Ксантипа. Отговорът гласи:

Забелязвам, че желаещите да станат добри ездачи (асоциация с Ксантипа – рижа кобила), избират не послушни, а необуздани коне. Смятат, че когато обуздаят буен кон, лесно ще се оправят и с другите. Така постъпих и аз – искайки да се науча да се разбирам с хората, аз се ожених за Ксантипа. Смятам, че ако се справя с нея, ще мога лесно да общувам и с другите хора.

Този диалог и много изображения подкрепят афоризмите за съпружеската двойка. Но фактите клонят към друга история – Сократ със сигурност е харесвал Ксантипа и се е възхищавал на нейния ум и нрав.

Защо Сократ е бил лош съпруг? Имал ли е деца?

Друга гледна точка към живота на философа: той не е бил добър съпруг според тогавашните и според съвременните изисквания. Не е осигурявал пари (не печелел от основната си дейност) и оставял Ксантипа сама да се справя с дома – домакинството и трите деца.

Когато 70-годишен бил осъден на смърт, жена му го умолявала да избяга. Сократ категорично отказал да отстъпи от принципите си. Той разчитал на думите на почитателите си, че няма да оставят семейството му в мизерия.

Ксантипа в литературата

В „Укротяване на опърничавата“ Петручио сравнява Катерина с Ксантипа на Сократ, като допуска, че може би е и по-лоша (втора сцена, 1 акт).

Славата на древната атинянка се ползва и от писателя Хенри Филдинг, когато описва свадливата мисис Партридж: Тя беше убедена последователка на благородна секта, основана в древността от Ксантипа… (Историята на Том Джоунс, подхвърленият).

Английската поетеса от викторианската епоха Еми Леви пише драматичен монолог под името „Ксантипа“. В свое стихотворение „Акростих“ Едгар Алан По я споменава, като нарочно изписва името й неправилно като „Зантипа“.

Франк Осбалдистон, разказвач в „Роб Рой“ на Уолтър Скот, сравнява упреците и ругатните на мисис Флайтер с излиянията на Ксантипа.

Соломон Маймон говори направо за „Ксантипоподобен характер“ в своята автобиография. В есето си „Делото на Ксантипа“ Робърт Грейвс предполага, че стереотипът Ксантипа символизира древната борба между мъжествеността (рационалността) и женствеността (интуицията).

Ксантипа в популярната култура
Рационализацията на жените при Сократ
Стратегическата мизогиния

Мизогиния означава презрение към женския пол. Цицерон твърди, че тя възниква на базата на гинофобия – страх от жени. Съвременните философи я разглеждат като причина и резултат на патриархалните отношения. Същността й е възприемане на жената като същество, по-нисше от мъжа.

Мизогинията се формира след Сократ, но анализатори намират в неговите размишления първи признаци. Философът се е страхувал от женската любов. Казвал, че тя води до непредсказуеми последствия и дълбоки страдания, поради което е опасна за мъжете. Отношенията трябва да се базират на духовна съвместимост и взаимно уважение, а не на емоционален взрив, както е при жените, гласят още разсъжденията на най-мъдрия грък.

Вижте и ТОВА: Значение на Панта рей. Цитати и мисли от Хераклит. Философия и биография.

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.