Якоб Бьоме

Якоб Бьоме, християнският мистик, първият немски философ, прародител на естествената наука. Преди около 400 години, преди откриването на електричеството и само 150 години след изобретяването на печатарската преса, един едва грамотен немски обущар излезе с идеята, че Бог е двоичен, фрактален, самовъзпроизвеждащ се алгоритъм и че Вселената е генетична матрица, произтичаща от екзистенциалното напрежение, създадено […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!

 
 

Джордано Бруно и неговият монадизъм

Философът Джордано Бруно е повлиян от идеите на Николай Коперник. В началото на 16 век Николай Коперник предлага нова теория, че Земята и планетите обикалят около Слънцето, а не обратното. Това променя представата на хората за Вселената. Преди са мислели, че Земята е в центъра. Сега трябва да мислят по различен начин за небесните тела. […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!