Лексикално значение на думата

Какво е лексикално значение на думата? Примери за лексикални значения на думи. Основни видове. Според различните класове думи Думата е елемент от човешката реч, чиято дефиниция затруднява езиковедите. В учебниците цитират Едуард Сепир, който я описва като най-малката единица изолиран смисъл. Негови колеги оспорват това определение като общовалидно. Извън него остават местоименията, предлозите и частиците, […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!