Якоб Бьоме

Якоб Бьоме, християнският мистик, първият немски философ, прародител на естествената наука. Преди около 400 години, преди откриването на електричеството и само 150 години след изобретяването на печатарската преса, един едва грамотен немски обущар излезе с идеята, че Бог е двоичен, фрактален, самовъзпроизвеждащ се алгоритъм и че Вселената е генетична матрица, произтичаща от екзистенциалното напрежение, създадено […]
Чети нататък!…

Enjoyed this post? Share it!